Τί είναι η Προληπτική Διατροφή;

Προληπτική Ιατρική

Είναι η γνώση ότι κάθε νόσος οφείλεται σε μία χρόνια διαταραχή που προυπάρχει και μπορεί δυνητικά να αποφευχθεί η εκδήλωση αυτής με έγκαιρη και ουσιαστική προσέγγιση, μέσω αλλαγών στην διατροφή, στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής.

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

Προληπτική Διατροφή και Θεραπεία μέσω της Θρέψης.

Προληπτική Διατροφή είναι η πεποίθηση ότι κάθε τροφή φέρει μια ενέργεια, ένα προληπτικό όφελος ή ζημία η οποία ξεπερνά το τώρα και εκτείνεται στο μέλλον. Έχει λοιπόν μία δυναμικότητα. Μία ορμή. Ένα momentum. Όταν λοιπόν οι επιλογές μας είναι αγνές, δημιουργούμε ένα puremomentum.

Ο καθένας μας είναι αδιαμφισβήτητα μοναδικός. Είμαστε το αποτέλεσμα μιας χρονοβόρας διαδικασίας, μιας απαιτητικής προσπάθειας, γενεών και γενεών. Μίας ανεπανάληπτης γονιδιακής αλληλουχίας που συνδυάστηκε μία φορά μόνο. Κουβαλάμε ένα τεράστιο momentum. Γιατί λοιπόν να μην διεκδικήσουμε αυτή μας την μοναδικότητα; Aυτό μας λέει η Θεραπεία μέσω της Θρέψης.