Ημέρα: 2 Ιουλίου 2018

Haagen Dans inspired Spicy Carob Belgian Chocolate Icecream

Η έμπνευση είναι η κινητήρια δύναμη της ύπαρξης μας. Κάθε αλληλεπίδραση με τα γύρω στοιχεία, μας αλλάζει. Η έμπνευση μας αλλάζει. Και γινόμαστε ένα τσικ καλύτεροι ακριβώς γιατί είμαστε ανοιχτοί στα ερεθίσματα. Και καταλήγω στο εξής. Vegan Haagen Dazs Spicy Carob Belgian Chocolate inspired icecream 🌶 Η συμμετοχή μου στα […]